O Nás

Jsme mladá a dynamická společnost jejíž nosnou myšlenkou je podpora domácností a firem při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, při užití obnovitelné energie například v rámci elektromobility nebo při uskladnění „zelené“ elektřiny. V rámci těchto služeb dále poskytujeme dodávku elektřiny a zemního plynu i pro běžnou spotřebu.

Nabízíme dále komplexní řešení od výstavby malých střešních elektráren, přes výkup a dodávku zelené elektřiny po podporu elektromobility a výstavbu dobíjecích stanic. 

Kombinace služeb a výroby, kterou nabízíme, výrazně šetří naše životní prostředí a jsme hrdí na to, že může pro novou generaci našich zákazníků, kteří akcentují vztah k životnímu prostředí, reprezentovat odklon od klasických pohledů na energetiku a přiblížení k vysněné budoucnosti, k šetrné výrobě energie a minimálního dopadu na životní prostředí, jehož jsme součástí my všichni.