Vize firmy

  • Co je vlastně „vize“? Vize v našem vnímání není cíl, ale něco, co nás vede. Je to pro nás určitá vyšší hodnota a hlubší myšlenka projektu, spojovací nit prostupující naší prací.
  • Konkrétně? Je to touha se podílet na zlepšování stavu naší planety. Chceme žít ve zdravějším ovzduší, čistším okolí a silnější přírodě. Právě jí chceme vrátit to, že nám dává život a čistou ji chceme předávat svým dětem.