VÝSTAVBA STŘEŠNÍCH ELEKTRÁREN

 

Řešení pro středně velké domy s akumulací

(solár, bojler – využití na úplně všechno ale s baterkou, třífáze)

 

Kontaktujte nás

Jak to vše vypadá?

Zelená elektřina vám na klíč navrhne a zprovozní vlastní střešní elektrárnu, to vše od A do Z.

Slunce vyrobí elektřinu, která teče dál do spotřebičů jako pračka nebo televize a ohřívá vodu v bojleru. Až když je elektřiny víc, než je nutné, teče zpátky do sítě jiným našim klientům, domácnostem nebo menším firmám. I tuto elektřinu od vás umíme odkoupit.

Řešení pro velké domy s  akumulací (využití pro ohřev vody, domácí spotřebiče, nabíjení elektromobilu:

Posudek proveditelnosti a místní šetření
Sestava solárních panelů
Střídač, kabeláže, rozvaděč, regulátor a další nutné jednotky
Akumulátor
Revize
Dlouholeté záruky
Vyřízení dotace
Roční úspora kolem 40 000 CZK
Cena do 300 000 Kč vč. DPH se započtením dotací
Třífáze

Kontaktujte nás

Často kladené otázky?

Panel je tvořen fotovoltaickými články (60 nebo 72 ks) a je konstruován tak, aby odolal povětrnostním vlivům. Obvyklé rozměry jsou 165x100 cm (250 Wp – 300 Wp) nebo 200x100 cm (>310 Wp).

Jedná se o maximální hodnotu výkonu panelů při optimálním dopadu slunečního záření. Zpravidla 1 kWp vyrobí za 1 rok 1000 kWh energie (závislé na orientaci střechy, lokalitě apod.).

Důležité je aby střecha měla odpovídající nosnost (1 panel má hmotnost kolem 20 kg), dále aby střecha nebyla po většinu dne ničím stíněná (stromy, sousedními budovami apod.). Ideální orientace střechy je na jih sklon střechy 35°, nicméně nevadí orientace ani na východ či na západ.

Vyrobenou elektrickou energii lze využít např. jen na ohřev teplé vody anebo ji můžete využívat úplně stejně jako tu ze sítě. Výhodou však je, že ji lze akumulovat a to formou ohřevu teplé vody nebo do akumulátorů díky nichž se stanete nezávislejší na dodávkách elektrické energie.

Nejzákladnějším komponentem jsou fotovoltaické panely, které mohou být umístěné na střeše nebo na fasádě. Dále měnič napětí, který převede stejnosměrné napětí z panelů na střídavé a kabeláž, která připojí elektrárnu na Vaše stávající rozvody. Pak systém může být vybaven Wattrouterem, což je regulace určená k řízenému spínání určitých spotřebičů (bojler, klimatizace, ohřev bazénu apod.) tak, aby byly omezeny přetoky do sítě a zvýšilo se tak vlastní spotřeba vyrobené energie. Do systému mohou být zakomponovány akumulátory, které slouží pro uložení elektrické energie pro pozdější využití, kdy není dostatek slunečního svitu.

Jelikož v zimních měsících je daleko méně hodin se slunečním svitem, výroba pochopitelně je markantně nižší cca o 80 %.

Kromě toho, že budete moci využívat energii ze slunce i v době, kdy slunečního svitu není dostatek (ráno, večer, v noci) a tím maximalizovat vlastní využití vyrobené elektrické energie, ale díky akumulátorům získáte i částečnou nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě, protože tyto systémy jsou schopny pracovat nezávisle na síti (v tzv. ostrovním nebo back up modu). Míra nezávislosti závisí na typu systému a vybraných komponentech.

Jedná se komplexní řešení celé elektrárny, která je umístěna v „jedné krabici“(měniče, akumulátory, příslušenství). Takové řešení znamená menší nároky na velikost a samotnou montáž. Jednoduše řečeno se připojí do takové jednotky kabely od panelů a od jednotky kabel do stávajících rozvodů a je hotovo.

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, protože životnost jednotlivých komponent je různá. Na panely výrobci dávají záruku zpravidla 12 let, nicméně životnost panelů je přes 30 let. U měničů je však situace jiná, záruka standardně 5 let s tím, že mnozí výrobci nabízejí možnost prodloužení záruky. Životnost měničů je cca 10 až 15 let. Vše samozřejmě je závislé na konkrétních produktech.

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, vše je závislé na konkrétní aplikaci. Hlavními faktory jsou současná cena elektrické energie (distribuční sazba, velikost jističe, sjednaná cena silové energie s obchodníkem apod.), vybraný typ fotovoltaického systému a velikost elektrárny. Roční úspora se může pohybovat řádově v jednotkách tisíc až desítce tisíc CZK.

Nejdříve si je třeba ujasnit, co očekávám od fotovoltaické elektrárny. Zda chci pouze ohřívat teplou vodu, nebo využívat vyrobenou elektrickou energii i v jiných spotřebičích, případně zda si chci uchovávat vyrobenou energii a spotřebovat v době, kdy není dostatek slunečního svitu (ráno, večer, v noci apod.).

Kontaktujte nás a my se Vám ozveme a domluvíme se na možném postupu.

Základním aspektem pro výběr typu systému je Vaše očekávání co by Vám měl systém přinést. Jestli je to co největší úspora, soběstačnost apod.

3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy, vše je závislé na velikosti systému, stanovisku distributora a čerpání dotace. Samotná montáž trvá řádově několik dní.